Reportage Slambacht

Dat Kevin Amse met Slambacht de Belgische teamslam 2016 won, wist u misschien al. Maar wist u dat daarvan ook een reportage bestaat?

Het collectief uit Gent werd gedurende een repetitie en de teamslam zelf gefilmd door enkele reporters van 21BIS. Dat leverde een reportage over het collectief op dat u kan bekijken via onderstaande link.

http://2016.21bis.be/agenda/slambacht-haalt-overwinning-binnen-op-team-slam/

Kevin Amse wint de Wolvenslam 2017!

Hotsy totsy 3 mei

Het is gelukt: Kevin Amse wint de Wolvenslam 2017 en plaatst zich daarmee als eerste voor de finale van het Belgisch kampioenschap slam poetry 2017. Dankzij de overwinning kroont hij zich dit jaar officieel tot Gents slampioen. Bovendien staat hij nu voor de vierde opeenvolgende keer (!) in de finale van het Bk. Dat is iets wat niemand hem tot nu toe voordeed. Op 28 oktober vindt de finale plaats in Brussel. Hopelijk zien we jullie daar ook!

Kevin Amse wint ‘De zin van je leven’

Op zaterdag 25 maart is de winnaar bekend gemaakt van de wedstrijd ‘De zin van je leven’, georganiseerd door Creatief Schrijven. En dat bleek niemand minder dan Kevin Amse te zijn! Uit meer dan 300 inzendingen werd zijn zin door een professionele jury verkozen. Hij won een mooi prijzenpakket, zijn zin werd op de rug van een jongedame geschreven en zijn zin valt ook te lezen op een groot doek in (voorlopig nog) het Felix pakhuis te Antwerpen. De zin zelf luidt: ‘Ik hou ervan hoe jouw adem de bril beslaat waarmee ik naar het leven kijk.’

Foto 26-03-17 21 04 07

Kevin Amse – Dood of de Gladiolen II

Zoals beloofd: de tweede battletekst van Kevin Amse. Samen met de eerste zal hieruit de nieuwe introductietekst komen.

De dood of de gladiolen II

Zoals de meeste heb je al langer een lage beeldresolutie
met afgestorven pixels vervangen door een idee of illusie
Ik bekijk de realiteit als een vloedgolf:
als het losjes uit je polsen komt dan kom ik in bloedvorm
Ik maak je poëtisch af en kerf tranen op je gelaat met inkt
jij bent zo stom en laf dat als je recht door zee gaat, verdrinkt
Je shit kan niet werken, het is tijd dat je de schade overziet
Geloof verzet bergen, maar slechter dan platentektoniek
Zelfs verkleedt als kerstboom is er geen vrouw die jou versiert
Je blijft trouw bij de pakken zitten alsof je te lang kerstmis viert
Je hoopt op het einde, maar dit zwijn is met sadisme doorspekt:
als jouw dagen geteld zijn, heb je een autistische trek
Voor geen geld wil ik je sparen, wij hebben het soort relatie
waar ik je in zak en as achter laat om te staren naar je crematie
En pas als we dat feit ervaren kunnen we de strijd begraven.
Liefde is als een giftige plant: jij kan nooit van de vrucht eten
Dus ik laat je naar adem happen en mooi gebakken lucht vreten
Je bent een vieze brei, als kots hang je me de keel uit
Je bent Chinees voor mij: na mijn rammeling sla je geel uit
Ik ben geslepen; iedere zin is een diamant. Ik wrijf het er even in:
ik ben geslepen; iedere zin is een briljant (geschreven zin)
Je bent dom. Je blijft wakker om te ontwaken en ik ga je niet wekken
En eenzaam. Je geilt als er sprake is van de tafel te dekken
Je wordt niet populair, geen bibliofiel wil jou voor iets boeken
Als blinden bij verstoppertje, debiel: je kan hier niets zoeken
Verliezen is muziek in je oren: het is melodie, drums en baslijn
Als jij met het leven speelt dan horen we dat de noten vals zijn
Je ziet eruit als iemand die tegen de muren aanloopt in een rolstoel
Alsof je wil surfen maar niet kan sturen omdat je geen golf voelt
Mijn woorden maken je echt te bang en je hebt geen vechtersdrang
Ik laat je links liggen en check het dan: ik raak toch je rechterwang
Hé maar blijf schrijven. Ik zou niet willen dat je plots stopt of afhaakt
Jouw materiaal is filosofisch fijne stof, vandaar ik je van Kant maak.

Kevin Amse – De dood of de gladiolen

Tussen de feestdagen van 2016 door geeft Amse een nieuw stuk tekst vrij. ‘De dood of de gladiolen’ is de eerste van twee ‘battle’ teksten die hij als basis zal gebruiken om zijn nieuwe slam poetry set te openen.

Kevin Amse – De dood of de gladiolen

Noch tekstueel noch verbaal kan ik stoppen met moorden
Ben zo gehecht aan taal; ik naai wondes met woorden
Beangstigend hoe ik het beeld voed dat in jouw huis dwaalt:
ik zie dat je bloedt omdat Amse zijn slag thuis haalt
Ben je onder de indruk van wat mijn route met je beleving deed?
De grond zakt vanonder je voeten alsof je in een aardbeving leeft
Jouw rivier aan tranen kan niet baten; het mondt uit in ’t slop
Laat je in alle staten achter als ik je rond de wereld schop
Winnen is gewoonte en ik heb meer patronen dan een zaal in Parijs
Dus vandaag ga ik omgekeerd te werk: hier betaal je de prijs
De klank van deze tekst blijft vastzitten tussen jouw gehoorlijn
Je kan proberen het te amputeren en dan wordt Amse jouw fantoompijn
Zelfs een kerk laat voor jou geen deur op een kier staan
Jouw teksten zijn zoals een naaktstrand: je hebt er niets aan
Je vindt mijn werk zuur omdat het jouw oogkleppen opvreet
Kijk, je bent niet hiphop omdat iedereen je een boks geeft
Dat heet pesten.
Hoe kun je nu ooit verwachten dat jouw hussel lukt
als je nooit in het plaatje kan passen als een fout puzzelstuk?
De enige keer dat je iemand versloeg, was in een innerlijke strijd
Net als een emo kom je pas scherp uit de hoek als je jezelf snijdt.
Hangt jouw leven aan een zijden draad? Ik maak dat het knapt
Ik begrijp je instelling… maar niet hoe je daar bent ontsnapt.
Je wil mijn geheim kennen, want iedere zin hier doorboort je brein
Maar hoe dom kun je zijn: je bent meer op het spoor… dan een trein
…heb ik je nu overreden?
Logisch, want ik ben baanbrekender dan Belgische klotewegen
en de weg die jij hebt ingeslagen is een doodlopend eind.
Wat hebben jij en een ingestort gebouw gelijk? Alle niveau ben je kwijt
Je hebt geen vrienden; geen kat zou om jouw dood rouwen
Als een homofiele ninja ben je onzichtbaar voor vrouwen
Zo gaat jouw bestaan in rook op terwijl ik een vorstin bemin
En jij kan pas naam maken als je aan een kind begint.
Maar met wie zal jij een band creëren? Je zult nimmer, niet, nooit trouwen
Zo eenzaam: jij moet jezelf een hand geven om het sportief te houden
Zo eenzaam dat zelfs een bibliotheek niets aan jou leent
Jij een hoogvlieger? Ja, als iemand je op sleeptouw neemt
Je krijgt geen poot aan de grond als een hond zonder benen
O, ja: zo eenzaam: zelfs Christus wil aan jou geen wonder verlenen
Zo eenzaam: zelfs Thor wil jou niet op je donder geven
en dom: je bent te stom om te spreken.
Ik word je dagelijkse nachtmerrie, wees zeker dat ik nooit stop.
Haal je dit maar voor de geest: ik blijf ook dood, op.

Opinie: De gemeenschapsdienst – Binnenkort een jaar langer naar school?

De gemeenschapsdienst: binnenkort een jaar langer naar school?
Van het oude Sparta tot de legers van Napoleon en het huidige Israël: de (militaire) dienstplicht is tijdloos. De idee om opnieuw een soort van gemeenschapsdienst in België in te voeren, kent de laatste jaren veel bijval. Opmerkelijk is dat het voorstel vanuit de jongeren zelf komt: de Vrijdaggroep, een denktank van 25- tot 35-jarigen, lanceerde onlangs een oproep om de dienstplicht terug in te voeren. Ook in de politieke wereld is er animo voor het voorstel. In de praktijk blijkt het echter moeilijk realiseerbaar: critici bekijken het als een vorm van dwangarbeid. Is het mogelijk om een verplichte gemeenschapsdienst in te voeren zonder daarbij te raken aan de fundamentele rechten en vrijheden van de mens?

Het blijkt ervan af te hangen hoe de overheid zo’n verplichte dienst definieert. Minister Delcroix schafte de Belgische dienstplicht af in 1994. De hoofdreden hiervoor was dat in een moderne oorlog er minder manschappen en meer technologische experts nodig zijn. In Nederland bestaat het wel nog; alleen is er geen opkomstplicht meer. Die situatie veranderde echter in 2011. De regering trok toen subsidies uit om een gemeenschapsplicht of maatschappelijke stage in te voeren. De Nederlandse scholieren moesten minstens 30 uur verplichte en onbetaalde stage verrichten. De gedachte daarachter was dat leerlingen in contact zouden komen met organisaties die een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. De stage werd echter in 2015 afgeschaft. Er rezen teveel stemmen op die de werkperiode als dwangarbeid bestempelden en dat is natuurlijk verboden. Ook de jongeren zelf zouden ertegen gekant zijn. Het uitgetrokken geld kon in tijden van besparing beter aan andere zaken besteed worden. De gemeenschapsdienst was in Nederland dus een kort leven beschoren.

Er blijken echter enkele fouten in de tegenargumentatie te zitten. Een onderzoek toonde aan dat 68% van de jongeren hun stage beoordeelden als ‘een waardevolle ervaring.’ Het onderzoek toonde eveneens aan dat meer dan de helft van de scholieren het zonde vond dat de overheid de stages afschafte. Het moderne onderwijs kent trouwens wereldwijd verplichte en onbetaalde beroepsstages. Ook bij ons zijn ze welbekend, zowel in het secundair- als in het hoger- en universitair onderwijs. Die stages worden niet bekeken als dwangarbeid, maar als een onderdeel van de opleiding waarin de student de praktijk leert. Een maatschappelijke stage zou bekeken kunnen worden als een vak van het onderwijstraject waarin scholieren geconfronteerd worden met de samenleving en haar inwoners en met het werkleven. Het kan eveneens de  stage zijn die studenten in het algemeen secundair onderwijs momenteel ontbreken. Zo zijn 18-jarigen beter voorbereid eer ze de keuze moeten maken tussen een job en het voortgezet onderwijs. Het budget dat de overheid voor het project vrijmaakt, is op lange termijn geen weggegooid geld. Als jongeren een betere (studie)keuze kunnen maken, levert dat economisch gezien ook iets op: minder zittenblijvers en minder burn-outs.

Afhankelijk van hoe de overheid het organiseert, kan een maatschappelijke stage veel voordelen met zich meebrengen. Zo is het mogelijk om de stage in te delen per domein en in tijd. Als scholieren ieder semester in een andere sector werken, biedt dat verscheidene voordelen. Ten eerste leren ze bij over wat ze wel en niet graag doen in het werkveld. Ze krijgen ruimte om talenten te ontdekken en om gesprekken te voeren met ervaren mensen in het beroepsleven. Dat kan hun latere studie- of werkkeuze positief beïnvloeden. Ten tweede komen ze in contact met mensen die een diverse leeftijd en achtergrond hebben. Dat kan helpen om vooroordelen, discriminatie en racisme terug te dringen. Ten slotte leren ze sectoren en beroepen kennen waarvan ze nog niet zo’n duidelijk beeld hadden. De ervaring die ze in die beroepen verwerven kan het voor jongeren mogelijk maken om jobs te leren appreciëren die ze daarvoor misschien hadden onderschat. Dat kan zorgen voor een groter wederzijds begrip, meer burgerzin en een grotere betrokkenheid in onze samenleving.

Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen of de beschreven voordelen ook werkelijk zullen plaatsvinden. Er zullen altijd gevallen zijn waarin leerlingen zich vervelen op het werk of ze de job niet serieus nemen. Sommige studenten weten al lang wat ze willen doen in het leven en hebben daarvoor geen extra stage nodig. Misschien werkt het contact met meer ervaren werknemers voor enkelen wel ontmoedigend. Anderen zullen door het werkleven gesterkt zullen worden in negatieve meningen en gedachten. Zo kunnen ze bepaalde beroepen net minderwaardig gaan vinden. Ontevredenheid is altijd het risico van een algemeen systeem. Wat hier een vergeten aspect kan zijn, is dat het merendeel van de jongeren nog in haar puberteit zit. Het is moeilijk om van hen al een grote mate van verantwoordelijkheid en volwassenheid te verwachten. Vaak beseffen ze nog niet wat zelfstandigheid inhoudt en hoe een maatschappelijke stage hen daarbij kan helpen. Dat klinkt misschien negatief, maar net daarom is de maatschappelijke stage een kans om hun meer verantwoordelijkheid bij te brengen. Bovendien kan een klein maandelijks loon voor hun een enorme stimulans betekenen.

Een maatschappelijke stage kan succesvol worden indien de jongeren er mee over mogen beslissen. Hun interesses worden aangesproken door hen te laten kiezen waarin ze willen werken. De stage kan, mits een goede begeleiding, een manier zijn om studenten te helpen ontdekken wat ze willen in het leven. Zo kunnen ze zich beter oriënteren in de hogescholen en in de universiteiten, wat dan weer minder zittenblijvers oplevert. Dat is economisch gezien in het voordeel van zowel het onderwijs als van de ouders. Met goede afspraken tussen school, leerling en bedrijf, is de stage een actieve manier om mensen meer te betrekken in onze samenleving. Een maatschappelijke stage wordt dan eerder een leerproces dan een vorm van dwangarbeid. En het recht op onderwijs behoort ook tot de fundamentele rechten en vrijheden van de mens.

Kalibrage op het Ek slam 2016

Na de overwinning van Slambacht in de Belgische teamslam op vrijdag 25 november 2016, mocht Slambacht de dag erna de kalibratie op het Europees kampioenschap poetry slam verzorgen.
Concreet hield dat in dat slammers Martijn Nelen, Teddy Bair en Kevin Amse iedere ronde op het Ek mochten inleiden met een slamtekst. Op basis van hun tekst kon de jury de standaard bepalen.

Het werd een fantastische avond waarin de deelnemers van het Ek een torenhoog niveau bereikten. De winnares van de avond van de Leuvense Carmien Michels, een bevriend slamster die voor Nederland uitkwam.